MENU


Nasza ofertaZarezerwuj wizytę

O NAS

Pracownia Psychoterapii Nanovo istnieje od 2014 roku. Nasz zespół specjalistów tworzą psycholodzy i psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Współpracujemy także z lekarzem - specjalistą psychiatrą.

TERAPIA Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadzimy terapię indywidualną, terapię par, rodzin oraz coaching rodzicielski dla rodziców dzieci w różnym wieku. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: trudności wychowawcze, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych, uzależnienia, zaburzenia lękowe.

PROFESJONALIZM W naszej pracy cenimy profesjonalizm - każdy z naszych specjalistów odbył wieloletnią edukację w szkołach terapeutycznych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne takich jak: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i podyplomowe Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowie, Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie.

DOŚWIADCZENIE Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy jako konsultanci i eksperci w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa). Czynnie bierzemy udział jako partnerzy i eksperci w takich akcjach jak: Miesiąc Rodziny we Wrocławiu czy Rodzice Uważnie Obecni oraz w projektach, w których udzielamy specjalistycznego wsparcia psychologicznego (projekt "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy" realizowany we współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu).

JAKOŚĆ Dbamy o jakość usług terapeutycznych - stale podnosimy nasze kwalifikacje i uczestniczymy w konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii.

DYSKRECJA Dbamy o standardy w psychoterapii - każdy specjalista naszego zespołu w swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-zawodowym Psychologa oraz regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. W naszej Pracowni gwarantujemy pacjentom warunki pełne komfortu i dyskrecji.

OFERTA

Poznaj naszą ofertęSerdecznie zapraszam do kontaktu
Gabriela Lewicka-Śliwa
Pracownia Psychoterapii Nanovo

SPECJALIŚCI

Gabriela Lewicka-Śliwa

Gabriela Lewicka-Śliwa

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany coach rodzicielski.

Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży
 • Psychoterapii par
 • Coachingu rodzicielskim oraz konsultacjach dla rodzin
 • Psychoterapii okołoporodowej
 • Psychoterapii uzależnień


Ukończyłam:

 • 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowującą do prowadzenia psychoterapii
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowujące do pracy grupowej z młodzieżą
 • Specjalistyczne dwuletnie szkolenie w zakresie terapii uzależnień w Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii - przygotowujące do prowadzenia psychoterapii uzależnień
 • Specjalistyczny Kurs Coachingu Rodzicielskiego-przygotowujące do pracy jako coach rodzicielski
 • Studia doktoranckie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim - aktualnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Gabriela Lewicka-Śliwa - ZnanyLekarz.pl

o sobie:

Od 13 lat pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuję się w pracy z pacjentami zgłaszającymi się z takimi problemami m.in. jak: zaburzenia nastroju (w tym depresja), trudności w relacjach międzyludzkich (w tym kryzysy w związkach), kryzysy życiowe (związane z trudnymi wydarzeniami), trudności wychowawcze, stres w życiu zawodowym i osobistym oraz w wielu innych trudnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Od 2005 zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych, rodzinami osób uzależnionych, z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami doświadczającymi przemocy oraz znajdującymi się w sytuacji kryzysu. Pracowałam także w środowisku biznesowym jako trener oraz prowadziłam liczne szkolenia i zajęcia dydaktyczne dla studentów na wrocławskich uczelniach wyższych.

Na co dzień prowadzę coaching rodzicielski w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy zapewniam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, które w trakcie terapii daje możliwość swobodnej pracy nad zgłaszanymi problemami. Zapewniam także dyskrecję i gwarancję zachowania tajemnicy zawodowej.

Jestem założycielką Pracowni Psychoterapii Nanovo. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, a także autorką kilku publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Współpracuje jako specjalista w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa).

Agnieszka Wasiak

Agnieszka Wasiak

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, interwent kryzysowy


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży


Ukończyłam:

 • Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii)
 • Studium Interwencji Kryzysowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia (Uniwersytet Wrocławski)

Agnieszka Wasiak - ZnanyLekarz.pl

o sobie:

Prowadzę psychoterapię w takich obszarach jak: trudności w relacjach interpersonalnych, trudności zawodowe, adaptacyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, lękowe i związane ze stresem, zaburzenia psychosomatyczne, psychotyczne, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia osobowości. Prowadzę również interwencję kryzysową, m. in. dla osób po doświadczeniach traumatycznych, w żałobie i po stracie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu renomowanych placówkach psychologicznych we Wrocławiu a także w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę ponadto szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. technik relaksacyjnych, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem.

Matylda Zachara

Matylda Zachara

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany trener biznesowy.


Specjalizuję się w:

 • Konsultacjach dla rodziców
 • Psychoterapii dzieci


Ukończyłam:

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Studia podyplomowe „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
 • Szkołę Trenerów "Moderator"
 • Specjalistyczny kurs: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej - I stopień oraz Integracja sensoryczna - II stopień


W trakcie:

 • 5 - letniego Szkolenia Całościowego Systemowo-Psychodynamicznego

Matylda Zachara - ZnanyLekarz.pl

o sobie:

Od kilku lat zajmuję się terapią indywidualną dzieci. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z takimi trudnościami jak: zachowania agresywne, tiki, ADHD, ADD (zespół zaburzeń koncentracji uwagi), lęki, fobie dziecięce, poradnictwo rodzicielskie, całościowe zaburzenia rozwojowe: Zespół Aspergera, Autyzm, Diagnoza rozwoju dziecka (2-3 r.ż.) wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i zaburzenia emocjonalne. W terapię zawsze staram się włączyć system rodzinny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie pracuję od kilku lat w renomowanych przychodniach, prowadząc zajęcia psychologiczne i terapię integracji sensorycznej.

Ukończyłam szereg kursów, które umożliwiły mi zdobycie teoretycznych i praktycznychumiejętności w pracy terapeutycznej (m.in. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Refleksologia twarzy dla matki i dziecka, Neurokinezjologiczna terapia taktylna, Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych- diagnoza i terapia ASD/PTSD). Obecnie jestem w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w podejściu systemowo-psychodynamicznym.

Marzena Czarnota

Marzena Czarnota

Pedagog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji.


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii rodzin
 • Psychoterapii par
 • Psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
 • Psychoedukacji rodziców


Ukończyłam:

 • 2 letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowujące do pracy z młodzieżą
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Specjalistyczne kursy terapeutyczne (m.in. Porozumienie bez przemocy; Praca z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji i uwagi; Psychoterapia psychodynamiczna dzieci - "setting w pudełku"; Zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne - diagnoza i terapia; Rozwój psychoseksualny dzieci)


W trakcie:

 • 4 – letniego szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie

Marzena Czarnota - ZnanyLekarz.pl

o sobie:

Od kilku lat prowadzę psychoterapię w takich obszarach jak: zaburzenia osobowości, zaburzenia nerwicowe, lękowe, zaburzenia psychosomatyczne. Pracuje z ofiarami przemocy, osobami przeżywającymi stratę i zaburzenia więzi.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię par a także pracuję z całymi rodzinami. Pracuję łącząc dwa nurty terapeutyczne: psychodyanamiczny i systemowy.

Od wielu lat, prowadzę we wrocławskich placówkach przedszkolnych, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci: z trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością, głównie ze spektrum autyzmu. Współpracuję także z wrocławskimi prywatnymi placówkami terapeutycznymi. Odbyłam także staż kliniczny na oddziale dziennym leczenia nerwic Kliniki psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Anna Wolnicka

Anna Wolnicka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji


Specjalizuję się w:

 • Konsultacjach dla rodziców
 • Psychoterapii dzieci


Ukończyłam:

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Studia Podyplomowe "Przygotowanie Pedagogiczne" w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
 • Studium Terapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo -Behawioralnej CBT w Warszawie
 • Studium socjoterapii i psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych (TUS)" organizowane przez ośrodek szkoleniowy Soyer w Warszawie
 • Szkolenie "Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie" organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we Wrocławiu


W trakcie:

 • 4-letniego Szkolenia z Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej w Poznaniu

Anna Wolnicka - ZnanyLekarz.pl

o sobie:

W obszarze moich zainteresowań mieści się psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z trudnościami: emocjonalnymi, okresu dorastania, lękowymi, wychowawczymi, zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń odżywiania. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z psychoterapii systemowej oraz poznawczo -behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w renomowanych placówkach psychologicznych we Wrocławiu. Swoją wiedzę udoskonalam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Od kilku lat pracuję w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach żłobkowo-przedszkolnych, udzielając wsparcia psychologicznego rodzicom, opiekunom prawnym, wychowawcom i nauczycielom. W swojej pracy zawsze myślę przede wszystkim o potrzebach dziecka. Pracuję zgodnie z etyką zawodu psychologa.

OFERTA

W Pracowni Psychoterapii Nanovo oferujemy psychoterapię indywidualną prowadzoną w nurcie psychodynamicznym, terapię par oraz terapię rodzin. Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia odżywiania, uzależnienia.

Prowadzimy także coaching rodzicielski, psychoterapię okołoporodową oraz warsztaty z umiejętności wychowawczych dedykowane rodzicom (Jak pielęgnować wewnętrzne szczęście dziecka?).

Psychoterapia psychodynamiczna


Terapia psychodynamiczna ma na celu odsłonięcie pacjentowi tych obszarów, które są dla niego istotne z punktu widzenia zgłaszanego problemu, ale nieświadome i niedostępne. Psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana praktycznie w każdego rodzaju problemie, choć szczególnie w tych przypadkach, w których wymagana jest zmiana wewnętrznych, nieświadomych schematów. Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Coaching rodzicielski


Coaching rodzicielski prowadzony w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA jest to krótkoterminowa metoda pracy, dedykowana rodzicom dzieci w każdym wieku. Metoda coachingu rodzicielskiego skoncentrowana jest na zasobach rodziców i umożliwia wypracowanie realnej i satysfakcjonującej zmiany w relacji z dzieckiem. Proces coachingowy zwykle obejmuje kilka spotkań, w trakcie których realizowane są cele, które zostały ustalone na pierwszych spotkaniach z coachem. Dzięki coachingowi rodzice zdobywają możliwość wzmocnienia się w roli rodzica, a jednocześnie odzyskania poczucia satysfakcji płynącej w relacji z dzieckiem.

Psychoterapia okołoporodowa


Psychoterapia okołoporodowa skierowana jest przede wszystkim do kobiet w okresie planowania ciąży, w czasie trwania ciąży, a także do mam będących po porodzie oraz ich partnerów. Taka forma pomocy dedykowana jest mamom, dla których oczekiwanie lub przyjście na świat dziecka wzbudza emocje, które są trudne w przeżyciu (m.in. nieprzemijające poczucie przygnębienia, silny lęk, długotrwała złość, stałe poczucie bezradności, powtarzające się poczucie osamotnienia, silne poczucie straty i frustracji). Psychoterapia okołoporodowa kierowana jest także do rodziców, u których ciąża i pojawienie się dziecka wzbudza silne napięcia i powtarzające się konflikty w relacji partnerskiej, a także do rodziców, którzy przeżywają stale wątpliwości dotyczące własnych kompetencji rodzicielskich. Na terapię okołoporodową zapraszamy także rodziców, którzy utracili dziecko.

ARTYKUŁY
Rodzice nie zawsze uważni.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Gdyby każdy rodzic mógł być stale uważny na swoje dziecko, mógłby wtedy powiedzieć sobie (i kiedyś już dorosłym swoim dzieciom), że był rodzicem najlepszym jakim mógł.

Przeczytaj cały artykuł


Rola rodziców we wzmacnianiu naturalnej chęci poszukiwania pasji przez dziecko.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Aby dziecko mogło poszukiwać swoich pasji przede wszystkim potrzebuje czuć się ważne dla rodziców, bezpieczne i kochane. Tylko w takich warunkach będzie miało szansę na znalezienie motywacji do poszukiwań i rozwijania swoich zainteresowań.

Przeczytaj cały artykuł


Swoboda czy kontrola - czyli jak prawidłowo wspierać samodzielność u dziecka.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Dzieci posiadają naturalną potrzebę eksperymentowania, poznawania i eksplorowania otaczającego świata. Zadaniem rodzica jest wspieranie kolejnych kroków samodzielności dziecka, które są nierozerwalnie związane z doświadczaniem i działaniem.

Przeczytaj cały artykuł

AKTUALNOŚCI

Otwarcie trzeciego gabinetu terapeutycznego

kwiecień 2019
Dowiedz się więcejOtwarcie drugiego gabinetu terapeutycznego

lipiec 2018
Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo Partnerem Miesiąca Rodziny we Wrocławiu w 2018

maj-czerwiec 2018
Dowiedz się więcej"Drzwi otwarte u psychologa" w Pracowni Psychoterapii Nanovo

maj-czerwiec 2018
Dowiedz się więcej"Klauzula informacyjna - RODO

maj 2018
Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo jako Instytucja Szkoleniowa

wrzesień 2017
Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo partnerem w projekcie "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy"

wrzesień 2017
Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo zaprasza przyszłych i aktualnych rodziców do udziału w warsztacie, w ramach Akademii Rodzica, pt.: Jak pielęgnować wewnętrzne szczęście dziecka?

czerwiec 2017
Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo Ekspertem w Akcji "Rodzice Uważnie Obecni".

październik 2016
Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo Partnerem Miesiąca Rodziny we Wrocławiu.

czerwiec 2016
Dowiedz się więcejZapraszamy do współpracy w Pracowni Psychoterapii Nanovo


Dowiedz się więcejCENNIK130 zł

Psychoterapia indywidualna
młodzieży i osób dorosłych

(50 min)

150 zł

Konsultacja,
terapia par i małżeństw

(60 min)

130 zł

Coaching
rodzicielski

(60 min)
130 zł

Psychoterapia
dzieci

(45 min)

160 zł

Konsultacja,
terapia rodzin

(60 min)


KONTAKT

Pracownia Psychoterapii Nanovo
Gabriela Lewicka-Śliwa

ul. Kwiska 5/7
54-210 Wrocław
gabinet 420, 421, 422 (IV piętro)

Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 8-21, Sobota 8-15

NIP: 894-263-31-69
REGON: 022388323

rejestracja: tel. 691-552-445
poprzez portal znanylekarz.pl
e-mail: g.sliwa.nanovo@gmail.com

Pracownia Psychoterapii NanovoDOJAZD

Dojazd do naszej Pracowni Psychoterapii Nanovo z Rynku:
Tramwaje: 3, 10, 20, 33.
Autobusy: 102, 122.

Szacowany łączny dojazd wraz z dojściem do naszej Pracowni zajmuje ok. 15-20 min. (komunikacja tramwajem) lub ok. 20-25 min. (komunikacja autobusem).


Informacje szczegółowe - dojazd tramwajem
- numer 3, 10, 20 (odjazd z przystanku: Rynek, kierunek Leśnica, przystanek docelowy: Kwiska - 7 przystanków).
- numer 33 (odjazd z przystanku: Rynek, kierunek Pilczyce, przystanek docelowy: Kwiska - 7 przystanków).


Informacje szczegółowe - dojazd autobusem
- numer 102 (odjazd z przystanku pl. Jana Pawła II, kierunek Grabowa, przystanek docelowy: Kwiska - 5 przystanków).
- numer 122 (odjazd z przystanku pl. Jana Pawła II, kierunek Nowy Dwór (pętla), przystanek docelowy: Kwiska - 10 przystanków).

NAPISZ DO NAS