MENU


Praca terapeutyczna z diadą matka-dziecko
(konsultacje psychologiczne dla dzieci od 0 do 3 lat)


„Gdy ktoś usłyszy płacz matki, wtedy ona sama jest w stanie utulić swoje dziecko”
Selma Fraiberg – psychoanalityczka

Często w początkach rodzicielstwa, obok radości i nadziei, doświadczamy uczuć trudniejszych do zniesienia: poczucia utraty (np. wyobrażenia o idealnym dziecku, czy doskonałym byciu rodzicem), poczucia bezradności (np. gdy nie potrafimy zaspokoić potrzeb naszego dziecka, tak jak ono by chciało) czy poczucia wewnętrznego konfliktu (np. gdy budzą się w nas sprzeczne potrzeby).

Praca terapeutyczna z diadą matka-dziecko często staje przed wyzwaniem - by w bezpiecznych warunkach gabinetu - pomóc matce (rodzicom) rozwiązać dylematy, obawy, wewnętrzny konflikty i rozczarowania związane z rodzicielstwem, a tym samym umożliwić im, by mogli poczuć się „wystarczająco dobrymi rodzicami” (Winnicot).

Na czym polega praca z diadą matka-dziecko:

Celem wczesnych interwencji terapeutycznych w pracy z diadą matka-dziecko jest wspólne odkrycie potrzeb dziecka a następnie wypracowanie sposobów zaspokojenia tych potrzeb, jednocześnie wzmacniając zdolność rodziców do przeżywania satysfakcji z ich rodzicielstwa. Psychoterapeuta badając kontekst macierzyństwa (m.in. przebieg ciąży, relacje z partnerem, relacje z własnymi rodzicami, wyobrażenia na temat dziecka w czasie ciąży itp.) stara się pomóc matce (rodzicowi) oddzielić powstałe wyobrażenia o dziecku i macierzyństwie od tego, jak wygląda ich macierzyństwo/rodzicielstwo w realności. Rozbieżność miedzy tym, co wyobrażone i realne często bywa bowiem źródłem wzajemnego niedopasowania matki (rodzica) i dziecka. Podczas spotkań terapeutycznych często konieczne bywa sięgnięcie do własnych wspomnień z dzieciństwa matki (rodzica), które mogą nieświadomie wpływać na przeżywane trudności z własnym dzieckiem.

Dla kogo dedykowana jest praca z diadą matka-dziecko:

Taka forma wczesnych interwencji terapeutycznych kierowana jest do rodziców dzieci w wieku 0-3 roku.

W jakich problemach jest pomocna praca z diadą matka-dziecko:

Taka forma pomocy dedykowana jest przede wszystkim dla rodziców zgłaszających takie trudności u dzieci jak:

Jak wygląda w praktyce praca z diadą matka-dziecko:

Wczesne interwencje psychoterapeutyczne obejmują zwykle ok. 5-8 spotkań, które są poprzedzone cyklem 2-3 konsultacji wstępnych. W spotkaniach zwykle bierze udział matka (rodzic bądź rodzice) wraz z dzieckiem. Zdarza się czasami, że spotkania te bywają wstępem do długoterminowej pracy terapeutycznej samego rodzica.


Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa