MENU


Warsztat on-line dla rodziców pt. "Depresja poporodowa"

maj 2021

Pracownia Psychoterapii Nanovo serdecznie zaprasza na szkolenie on-line pt. "Depresja poporodowa", dedykowany przede wszystkim przyszłym lub aktualnym rodzicom.

W ramach warsztatu omówione zostaną zagadnienia takie jak:
-sposoby radzenia sobie z depresja poporodową;
-rozróżnienie depresji poporodowej i "baby blues";
-rola budowania więzi z dzieckiem w okresie ciąży;
-znaczenie "dziecka wyobrażonego" w okresie ciąży;
-jak depresja poporodowa może wpłynąć na relację matka-dziecko;
-kiedy zgłosić się po pomoc specjalisty- psychologa, psychiatry;
-jaka jest rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie z depresja poporodową.


Termin: 5.06.2021 (sobota) g.10-12
Czas trwania: 120 min.
Koszt: 90 zł
Prowadzący: Gabriela Lewicka-Śliwa, psycholog, psychoterapeuta,coach rodzicielski.
Założycielka i właścicielka Pracowni Psychoterapii Nanovo. Specjalizuje się w pracy z rodzicami dzieci w wieku 0-3 lata.
Poza studiami psychologicznymi, ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym a także roczny kurs Coachingu Rodzicielskiego, roczny kurs Praca okołoporodowa i praca z diadą matka-dziecka a także liczne szkolenia dotyczące opieki okołoporodowej i więzi matka-dziecko (m.in. Psychoterapeutyczne opieka okołoporodowa, Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania, Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku 1,5 - 3 lata, Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka). Ukończyła także studia doktoranckie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim (aktualnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej).
Forma: warsztat on-line (platforma ZOOM)
Zgłoszenia: g.sliwa.nanovo@gmail.com