MENU


Klauzula informacyjna - RODO

maj 2018

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Pracownię Psychoterapii Nanovo Gabriela Lewicka-Śliwa


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia Psychoterapii Nanovo Gabriela Lewicka-Śliwa.
NIP 894-263-31-69
REGON 022388323


Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:Przed realizacją usługi psychologicznej, psychoterapeutycznej lub logopedycznej będziemy kontaktować się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji, przypomnieć Ci o tej konsultacji czy poinformować o możliwości zmiany terminu.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

Dane osobowe będę przetwarzane przez okres regulowany rozporządzeniami dotyczącymi dokumentacji medycznej art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2009 roku, przepisami prawa.


3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.


4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:6. Źródła danych7. Dodatkowe informacje

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Pracownia Psychoterapii Nanovo nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe, odrębne ustalenia w tym zakresie z Państwem. Informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: g.sliwa.nanovo@gmail.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.