MENU

O NAS

Pracownia Psychoterapii Nanovo istnieje od 2014 roku. Nasz zespół specjalistów tworzą psycholodzy i psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Współpracujemy także z lekarzem - specjalistą psychiatrą.
Nasza Pracownia jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, który jest prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (nr 2.02/00177/2017).

TERAPIA Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadzimy terapię indywidualną, terapię par, rodzin oraz coaching rodzicielski dla rodziców dzieci w różnym wieku. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: trudności wychowawcze, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych, uzależnienia, zaburzenia lękowe.

PROFESJONALIZM W naszej pracy cenimy profesjonalizm - każdy z naszych specjalistów odbył wieloletnią edukację w szkołach terapeutycznych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne takich jak: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i podyplomowe Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowie, Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie.

DOŚWIADCZENIE Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy jako konsultanci i eksperci w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa). Czynnie bierzemy udział jako partnerzy i eksperci w takich akcjach jak: Miesiąc Rodziny we Wrocławiu czy Rodzice Uważnie Obecni oraz w projektach, w których udzielamy specjalistycznego wsparcia psychologicznego (projekt "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy" realizowany we współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu).

JAKOŚĆ Dbamy o jakość usług terapeutycznych - stale podnosimy nasze kwalifikacje i uczestniczymy w konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii.

DYSKRECJA Dbamy o standardy w psychoterapii - każdy specjalista naszego zespołu w swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-zawodowym Psychologa oraz regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. W naszej Pracowni gwarantujemy pacjentom warunki pełne komfortu i dyskrecji.

OFERTA

Poznaj naszą ofertęSerdecznie zapraszam do kontaktu
Gabriela Lewicka-Śliwa
Pracownia Psychoterapii Nanovo

SPECJALIŚCI

Gabriela Lewicka-Śliwa

Gabriela Lewicka-Śliwa

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany coach rodzicielski.

Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży
 • Coachingu rodzicielskim oraz konsultacjach dla rodzin
 • Psychoterapii okołoporodowej
 • Psychoterapii uzależnieńUkończyłam:

 • 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowującą do prowadzenia psychoterapii
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowujące do pracy grupowej z młodzieżą
 • Specjalistyczne dwuletnie szkolenie w zakresie terapii uzależnień w Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii - przygotowujące do prowadzenia psychoterapii uzależnień
 • Specjalistyczny Kurs Coachingu Rodzicielskiego-przygotowujące do pracy jako coach rodzicielski
 • Studia doktoranckie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim - aktualnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Zarezerwuj wizytę

o sobie:

Od 10 lat pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuję się w pracy z pacjentami zgłaszającymi się z takimi problemami m.in. jak: zaburzenia nastroju (w tym depresja), trudności w relacjach międzyludzkich (w tym kryzysy w związkach), kryzysy życiowe (związane z trudnymi wydarzeniami), trudności wychowawcze, stres w życiu zawodowym i osobistym oraz w wielu innych trudnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Od 2005 zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych, rodzinami osób uzależnionych, z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami doświadczającymi przemocy oraz znajdującymi się w sytuacji kryzysu. Pracowałam także w środowisku biznesowym jako trener oraz prowadziłam liczne szkolenia i zajęcia dydaktyczne dla studentów na wrocławskich uczelniach wyższych.

Na co dzień prowadzę coaching rodzicielski w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy zapewniam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, które w trakcie terapii daje możliwość swobodnej pracy nad zgłaszanymi problemami. Zapewniam także dyskrecję i gwarancję zachowania tajemnicy zawodowej.

Jestem założycielką Pracowni Psychoterapii Nanovo. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, a także autorką kilku publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Współpracuje jako specjalista w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa).

Gabriela Lewicka-Śliwa - ZnanyLekarz.pl
Marta Szalek

Marta Szalek

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, pedagog, socjoterapeuta.


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży, dzieci
 • Konsultacjach dla rodziców
 • Psychoterapii grupowejUkończyłam:

 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie WrocławskimW trakcie:

 • Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Zarezerwuj wizytę

o sobie:

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Pracuję także interwencyjnie z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowej oraz udzielam konsultacji dla rodziców.

W swojej pracy terapeutycznej zajmuję się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości. Pomagam osobom cierpiącym z powodu przewlekłego stresu, obniżonego nastroju, poczucia własnej wartości, pustki wewnętrznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w ośrodku wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychotycznych, na oddziale dziennym leczenia nerwic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prywatnych ośrodkach psychoterapii, stowarzyszeniach i klubie środowiskowym dla dzieci i młodzieży.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Agnieszka Wasiak

Agnieszka Wasiak

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, interwent kryzysowy


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieżyUkończyłam:

 • Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii)
 • Studium Interwencji Kryzysowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia (Uniwersytet Wrocławski)

Zarezerwuj wizytę

o sobie:

Prowadzę psychoterapię w takich obszarach jak: trudności w relacjach interpersonalnych, trudności zawodowe, adaptacyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, lękowe i związane ze stresem, zaburzenia psychosomatyczne, psychotyczne, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia osobowości. Prowadzę również interwencję kryzysową, m. in. dla osób po doświadczeniach traumatycznych, w żałobie i po stracie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu renomowanych placówkach psychologicznych we Wrocławiu a także w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę ponadto szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. technik relaksacyjnych, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem.

Iwona Rutkowska

Iwona Rutkowska

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta dzieci i młodzieży, pedagog.


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii osób dorosłych, par oraz rodzin.Ukończyłam:

 • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie WrocławskimW trakcie:

 • 4,5- letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii – w Polskim Instytucie Ericksonowskim (IV rok)

Zarezerwuj wizytę

o sobie:

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz terapią par. Pracując z dziećmi i młodzieżą, jestem ukierunkowana na pracę przede wszystkim z rodziną. Specjalizuję się w pracy z takimi trudnościami jak: kryzysy rozwojowe na różnych etapach życia, problemy psychosomatyczne, trudnościami w związkach, którym towarzyszy przewlekły stres, problemy par z prokreacją, trudności wychowawcze a także zaburzenia nerwicowe i zaburzenia nastroju. W ramach prowadzonej terapii oferuję także możliwość korzystania z transu hipnotycznego wg M. H. Ericksona.

Do tej pory pracowałam w różnorodnych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną takich jak: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom w Trudnej Sytuacji Życiowej, Centrum Edukacji Społecznej we Wrocławiu, Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie czy Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.

Odbyłam także staże zawodowe na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Praktykowałam także w Klinice Psychiatrii w Katedrze Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jestem członkiem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W naszej Pracowni Psychoterapii Nanovo współpracujemy z lekarzem - specjalistą psychiatrii - Panią Anną Wesołowską.


Anna Wesołowska

Anna Wesołowska

Specjalista psychiatra

Ukończyłam:

 • Akademię Medyczną we Wrocławiu.

o sobie:

Jestem specjalistą psychiatrą. Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Pracowałam na oddziałach stacjonarnych i dziennych, oddziale leczenia nerwic, oddziale leczenia odwykowego. Od 2012 r. przyjmuję pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego. Dodatkowo pracuję w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie pełnię funkcję lekarza dyżurnego oraz konsultuję psychiatrycznie pozostałe oddziały Szpitala.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem: zaburzeń nastroju (depresyjnych, dwubiegunowych – ChAD), lękowych, nerwicowych, psychotycznych, uzależnień (od alkoholu, leków nasennych, uspokajających), zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeń odżywiania, psychosomatycznych i zaburzeń snu.

OFERTA

W Pracowni Psychoterapii Nanovo oferujemy psychoterapię indywidualną prowadzoną w nurcie psychodynamicznym, terapię par oraz terapię rodzin. Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia odżywiania, uzależnienia.

Prowadzimy także coaching rodzicielski, psychoterapię okołoporodową oraz warsztaty z umiejętności wychowawczych dedykowane rodzicom (Jak pielęgnować wewnętrzne szczęście dziecka?).

Psychoterapia psychodynamiczna


Terapia psychodynamiczna ma na celu odsłonięcie pacjentowi tych obszarów, które są dla niego istotne z punktu widzenia zgłaszanego problemu, ale nieświadome i niedostępne. Psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana praktycznie w każdego rodzaju problemie, choć szczególnie w tych przypadkach, w których wymagana jest zmiana wewnętrznych, nieświadomych schematów. Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Coaching rodzicielski


Coaching rodzicielski prowadzony w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA jest to krótkoterminowa metoda pracy, dedykowana rodzicom dzieci w każdym wieku. Metoda coachingu rodzicielskiego skoncentrowana jest na zasobach rodziców i umożliwia wypracowanie realnej i satysfakcjonującej zmiany w relacji z dzieckiem. Proces coachingowy zwykle obejmuje kilka spotkań, w trakcie których realizowane są cele, które zostały ustalone na pierwszych spotkaniach z coachem. Dzięki coachingowi rodzice zdobywają możliwość wzmocnienia się w roli rodzica, a jednocześnie odzyskania poczucia satysfakcji płynącej w relacji z dzieckiem.

Psychoterapia okołoporodowa


Psychoterapia okołoporodowa skierowana jest przede wszystkim do kobiet w okresie planowania ciąży, w czasie trwania ciąży, a także do mam będących po porodzie oraz ich partnerów. Taka forma pomocy dedykowana jest mamom, dla których oczekiwanie lub przyjście na świat dziecka wzbudza emocje, które są trudne w przeżyciu (m.in. nieprzemijające poczucie przygnębienia, silny lęk, długotrwała złość, stałe poczucie bezradności, powtarzające się poczucie osamotnienia, silne poczucie straty i frustracji). Psychoterapia okołoporodowa kierowana jest także do rodziców, u których ciąża i pojawienie się dziecka wzbudza silne napięcia i powtarzające się konflikty w relacji partnerskiej, a także do rodziców, którzy przeżywają stale wątpliwości dotyczące własnych kompetencji rodzicielskich. Na terapię okołoporodową zapraszamy także rodziców, którzy utracili dziecko.

POLECAMY
Rodzice nie zawsze uważni.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Gdyby każdy rodzic mógł być stale uważny na swoje dziecko, mógłby wtedy powiedzieć sobie (i kiedyś już dorosłym swoim dzieciom), że był rodzicem najlepszym jakim mógł.

Przeczytaj cały artykuł


Rola rodziców we wzmacnianiu naturalnej chęci poszukiwania pasji przez dziecko.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Aby dziecko mogło poszukiwać swoich pasji przede wszystkim potrzebuje czuć się ważne dla rodziców, bezpieczne i kochane. Tylko w takich warunkach będzie miało szansę na znalezienie motywacji do poszukiwań i rozwijania swoich zainteresowań.

Przeczytaj cały artykuł


Swoboda czy kontrola - czyli jak prawidłowo wspierać samodzielność u dziecka.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Dzieci posiadają naturalną potrzebę eksperymentowania, poznawania i eksplorowania otaczającego świata. Zadaniem rodzica jest wspieranie kolejnych kroków samodzielności dziecka, które są nierozerwalnie związane z doświadczaniem i działaniem.

Przeczytaj cały artykuł

AKTUALNOŚCI

Pracownia Psychoterapii Nanovo jako Instytucja Szkoleniowa


Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo partnerem w projekcie "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy"


Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo zaprasza przyszłych i aktualnych rodziców do udziału w warsztacie, w ramach Akademii Rodzica, pt.: Jak pielęgnować wewnętrzne szczęście dziecka?


Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo Ekspertem w Akcji "Rodzice Uważnie Obecni".


Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo Partnerem Miesiąca Rodziny we Wrocławiu.


Dowiedz się więcejZapraszamy do współpracy w Pracowni Psychoterapii Nanovo


Dowiedz się więcejCENNIK110 zł

Indywidualna
konsultacja psychologiczna

(50 min)

110 zł

Psychoterapia indywidualna
młodzieży i osób dorosłych

(50 min)

130 zł

Konsultacja,
terapia par i małżeństw

(60 min)

110 zł

Coaching
rodzicielski

(60 min)
110 zł

Psychoterapia
dzieci

(45 min)

160 zł

Konsultacja,
terapia rodzin

(60 min)


KONTAKT

Pracownia Psychoterapii Nanovo
Gabriela Lewicka-Śliwa

ul. Kwiska 5/7
54-210 Wrocław
gabinet 422 (IV piętro)

NIP: 894-263-31-69
REGON: 022388323

rejestracja: 691-552-445

e-mail: g.sliwa.nanovo@gmail.com

Pracownia Psychoterapii Nanovo

NAPISZ DO NAS