MENU

O NAS

Pracownia Psychoterapii Nanovo istnieje od 2014 roku. Nasz zespół specjalistów tworzą psycholodzy i psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Współpracujemy także z lekarzem - specjalistą psychiatrą.

TERAPIA Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadzimy terapię indywidualną, terapię par, rodzin oraz coaching rodzicielski dla rodziców dzieci w różnym wieku. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: trudności wychowawcze, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych, uzależnienia, zaburzenia lękowe.

PROFESJONALIZM W naszej pracy cenimy profesjonalizm - każdy z naszych specjalistów odbył wieloletnią edukację w szkołach terapeutycznych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne takich jak: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i podyplomowe Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowie, Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie.

DOŚWIADCZENIE Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy jako konsultanci i eksperci w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa). Czynnie bierzemy także udział jako partnerzy i eksperci w takich akcjach jak: Miesiąc Rodziny we Wrocławiu czy Rodzice Uważnie Obecni.

JAKOŚĆ Dbamy o jakość usług terapeutycznych - stale podnosimy nasze kwalifikacje i uczestniczymy w konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii.

DYSKRECJA Dbamy o standardy w psychoterapii - każdy specjalista naszego zespołu w swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-zawodowym Psychologa oraz regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. W naszej Pracowni gwarantujemy pacjentom warunki pełne komfortu i dyskrecji.

OFERTA

Poznaj naszą ofertęSerdecznie zapraszam do kontaktu
Gabriela Lewicka-Śliwa
Pracownia Psychoterapii Nanovo

SPECJALIŚCI

Gabriela Lewicka-Śliwa

Gabriela Lewicka-Śliwa

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany coach rodzicielski.

Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży
 • Coachingu rodzicielskim oraz konsultacjach dla rodzin
 • Psychoterapii uzależnieńUkończyłam:

 • 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowującą do prowadzenia psychoterapii
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowujące do pracy grupowej z młodzieżą
 • Specjalistyczne dwuletnie szkolenie w zakresie terapii uzależnień w Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii - przygotowujące do prowadzenia psychoterapii uzależnień
 • Specjalistyczny Kurs Coachingu Rodzicielskiego-przygotowujące do pracy jako coach rodzicielski
 • Studia doktoranckie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim - aktualnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim

o sobie:

Od 10 lat pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuję się w pracy z pacjentami zgłaszającymi się z takimi problemami m.in. jak: zaburzenia nastroju (w tym depresja), trudności w relacjach międzyludzkich (w tym kryzysy w związkach), kryzysy życiowe (związane z trudnymi wydarzeniami), trudności wychowawcze, stres w życiu zawodowym i osobistym oraz w wielu innych trudnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Od 2005 zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych, rodzinami osób uzależnionych, z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami doświadczającymi przemocy oraz znajdującymi się w sytuacji kryzysu. Pracowałam także w środowisku biznesowym jako trener oraz prowadziłam liczne szkolenia i zajęcia dydaktyczne dla studentów na wrocławskich uczelniach wyższych.

Na co dzień prowadzę coaching rodzicielski w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy zapewniam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, które w trakcie terapii daje możliwość swobodnej pracy nad zgłaszanymi problemami. Zapewniam także dyskrecję i gwarancję zachowania tajemnicy zawodowej.

Jestem założycielką Pracowni Psychoterapii Nanovo. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, a także autorką kilku publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Współpracuje jako specjalista w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa).

Gabriela Lewicka-Śliwa - ZnanyLekarz.pl
Kacper Listwan

Kacper Listwan

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży
 • Psychoterapii grupowejUkończyłem:

 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie WrocławskimW trakcie:

 • Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (IV rok)
 • Studiów na kierunku Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (II rok)

o sobie:

Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą, ukończyłem studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Warsztatu pracy nauczyłem się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, renomowanym ośrodku psychoterapeutycznym i szkoleniowym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, socjoterapię oraz udzielam konsultacji osobom z przejściowymi trudnościami w życiu.

W swojej pracy terapeutycznej specjalizuję się w takich zaburzeniach jak: depresja, nerwica, zaburzenia osobowości, przewlekły stres czy trudności w budowaniu lub utrzymaniu relacji z innymi. Specjalizuję się także w pomocy psychoterapeutycznej osobom nieheteroseksualnym.

Przestrzegam zasad kodeksu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, do którego należę. Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną oraz zachowuję pełną dyskrecję i tajemnicę zawodową.

Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Posiadam również doświadczenie w obszarze edukacji wyższej

Kacper Listwan - ZnanyLekarz.pl
Marta Szalek

Marta Szalek

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, pedagog, socjoterapeuta.


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży, dzieci
 • Konsultacjach dla rodziców
 • Psychoterapii grupowejUkończyłam:

 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie WrocławskimW trakcie:

 • Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

o sobie:

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Pracuję także interwencyjnie z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowej oraz udzielam konsultacji dla rodziców.

W swojej pracy terapeutycznej zajmuję się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości. Pomagam osobom cierpiącym z powodu przewlekłego stresu, obniżonego nastroju, poczucia własnej wartości, pustki wewnętrznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w ośrodku wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychotycznych, na oddziale dziennym leczenia nerwic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prywatnych ośrodkach psychoterapii, stowarzyszeniach i klubie środowiskowym dla dzieci i młodzieży.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Marta Szalek - ZnanyLekarz.pl
Marita Woźny

Marita Woźny

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny


Specjalizuję się w:

 • Terapii i diagnozy dzieci i młodzieży
 • Psychoterapii rodzin, par
 • Konsultacjach dla rodziców
Posiadam kwalifikacje tłumacza i wykładowcy języka migowego, oferuję również spotkania dla osób niesłyszących.


Ukończyłam:

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • 4-letnie szkolenie w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego – terapia Gestalt
 • Terapię Poznawczo-Behawioralną dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie
 • III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie
 • Roczne Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
 • Kursy kwalifikacyjne z zakresu Systemu Językowo Migowego (KSS-1,KSS-2,KSS-3, kurs „W”), a także Polskiego Języka Migowego (A0,A1)W trakcie:

 • 4-letniej szkoły z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych

o sobie:

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z całymi rodzinami.

W pracy terapeutycznej z rodzinami specjalizuję się w trudnościach w relacjach rodzinnych, komunikacji między członkami rodziny, konfliktach małżeńskich, kryzysach życiowy (np. śmierć, żałobę, rozwód, utratę pracy) i nie radzących sobie ze skutkami zachodzących zmian.

W pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą specjalizuję się w takich problemach jak: radzenie sobie z lękiem lub agresją, zaburzenia nastroju (w tym depresją), autyzm i zespół Aspergera (w tym terapia, diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju oraz trening umiejętności społecznych), trudności wynikające ze straty bliskiej osoby (żałoba), choroby, rozwód, separacja rodziców, pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, nadpobudliwość, myśli samobójcze i samouszkodzenia, trudności w kontaktach z innymi, niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, opóźnienie rozwoju.

Prowadzę także konsultacje wychowawczo-rodzinne proponowane rodzicom w przypadku problemów i trudności wychowawczych w relacji rodzic-dziecko.

Dodatkowo wykonuję diagnozy m.in. potencjału intelektualnego, cech osobowości, zaburzeń i odchyleń rozwojowych, w tym szczególnie autyzmu i Zespołu Aspergera oraz wystawiam opinię po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Marita Woźny - ZnanyLekarz.pl
W naszej Pracowni Psychoterapii Nanovo współpracujemy z lekarzem - specjalistą psychiatrii - Panią Anną Wesołowską.


Anna Wesołowska

Anna Wesołowska

Specjalista psychiatra

Ukończyłam:

 • Akademię Medyczną we Wrocławiu.

o sobie:

Jestem specjalistą psychiatrą. Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Pracowałam na oddziałach stacjonarnych i dziennych, oddziale leczenia nerwic, oddziale leczenia odwykowego. Od 2012 r. przyjmuję pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego. Dodatkowo pracuję w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie pełnię funkcję lekarza dyżurnego oraz konsultuję psychiatrycznie pozostałe oddziały Szpitala.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem: zaburzeń nastroju (depresyjnych, dwubiegunowych – ChAD), lękowych, nerwicowych, psychotycznych, uzależnień (od alkoholu, leków nasennych, uspokajających), zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeń odżywiania, psychosomatycznych i zaburzeń snu.

OFERTA

W Pracowni Psychoterapii Nanovo oferujemy psychoterapię indywidualną prowadzoną w nurcie psychodynamicznym, terapię par oraz terapię rodzin. Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia odżywiania, uzależnienia.

Prowadzimy także coaching rodzicielski oraz warsztaty z umiejętności wychowawczych dedykowane rodzicom (Jak pielęgnować wewnętrzne szczęście dziecka?).

Psychoterapia psychodynamiczna


Terapia psychodynamiczna ma na celu odsłonięcie pacjentowi tych obszarów, które są dla niego istotne z punktu widzenia zgłaszanego problemu, ale nieświadome i niedostępne. Psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana praktycznie w każdego rodzaju problemie, choć szczególnie w tych przypadkach, w których wymagana jest zmiana wewnętrznych, nieświadomych schematów. Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Coaching rodzicielski


Coaching rodzicielski prowadzony w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA jest to krótkoterminowa metoda pracy, dedykowana rodzicom dzieci w każdym wieku. Metoda coachingu rodzicielskiego skoncentrowana jest na zasobach rodziców i umożliwia wypracowanie realnej i satysfakcjonującej zmiany w relacji z dzieckiem. Proces coachingowy zwykle obejmuje kilka spotkań, w trakcie których realizowane są cele, które zostały ustalone na pierwszych spotkaniach z coachem. Dzięki coachingowi rodzice zdobywają możliwość wzmocnienia się w roli rodzica, a jednocześnie odzyskania poczucia satysfakcji płynącej w relacji z dzieckiem.

POLECAMY
Rodzice nie zawsze uważni.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Gdyby każdy rodzic mógł być stale uważny na swoje dziecko, mógłby wtedy powiedzieć sobie (i kiedyś już dorosłym swoim dzieciom), że był rodzicem najlepszym jakim mógł.

Przeczytaj cały artykuł


Rola rodziców we wzmacnianiu naturalnej chęci poszukiwania pasji przez dziecko.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Aby dziecko mogło poszukiwać swoich pasji przede wszystkim potrzebuje czuć się ważne dla rodziców, bezpieczne i kochane. Tylko w takich warunkach będzie miało szansę na znalezienie motywacji do poszukiwań i rozwijania swoich zainteresowań.

Przeczytaj cały artykuł


Swoboda czy kontrola - czyli jak prawidłowo wspierać samodzielność u dziecka.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Dzieci posiadają naturalną potrzebę eksperymentowania, poznawania i eksplorowania otaczającego świata. Zadaniem rodzica jest wspieranie kolejnych kroków samodzielności dziecka, które są nierozerwalnie związane z doświadczaniem i działaniem.

Przeczytaj cały artykuł

AKTUALNOŚCI

Pracownia Psychoterapii Nanovo Ekspertem w Akcji "Rodzice Uważnie Obecni".


Dowiedz się więcejPracownia Psychoterapii Nanovo Partnerem Miesiąca Rodziny we Wrocławiu.


Dowiedz się więcejZapraszamy do współpracy w Pracowni Psychoterapii Nanovo


Dowiedz się więcejCENNIK100 zł

Konsultacja
psychologiczna

(50 min)

100 zł

Psychoterapia indywidualna
młodzieży i osób dorosłych

(50 min)

120 zł

Terapia
par i małżeństw

(60 min)

100 zł

Coaching
rodzicielski

(60 min)
100 zł

Psychoterapia
dzieci

(45 min)

150 zł

Terapia
rodzin

(60 min)


KONTAKT

Pracownia Psychoterapii Nanovo
Gabriela Lewicka-Śliwa

ul. Kwiska 5/7
54-210 Wrocław
gabinet 422 (IV piętro)

NIP: 894-263-31-69
REGON: 022388323

rejestracja: 691-552-445

e-mail: g.sliwa.nanovo@gmail.com

Pracownia Psychoterapii Nanovo

NAPISZ DO NAS