MENU

O NAS

Pracownia Psychoterapii Nanovo istnieje od 2014 roku. Nasz zespół specjalistów tworzą psycholodzy i psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

TERAPIA Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych i młodzieży. Prowadzimy terapię indywidualną, terapię par oraz coaching rodzicielski dla rodziców dzieci w różnym wieku. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: trudności wychowawcze, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych, uzależnienia, zaburzenia lękowe.

PROFESJONALIZM W naszej pracy cenimy profesjonalizm - każdy z naszych specjalistów odbył wieloletnią edukację w szkołach terapeutycznych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne takich jak: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i podyplomowe Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowie.

DOŚWIADCZENIE Zależy nam na dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy jako konsultanci i eksperci w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa).

JAKOŚĆ Dbamy o jakość usług terapeutycznych - stale podnosimy nasze kwalifikacje i uczestniczymy w konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii.

DYSKRECJA Dbamy o standardy w psychoterapii - każdy specjalista naszego zespołu w swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-zawodowym Psychologa oraz regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. W naszej Pracowni gwarantujemy pacjentom warunki pełne komfortu i dyskrecji.

OFERTA

Poznaj naszą ofertęSerdecznie zapraszam do kontaktu
Gabriela Lewicka-Śliwa
Pracownia Psychoterapii Nanovo

SPECJALIŚCI

Gabriela Lewicka-Śliwa

Gabriela Lewicka-Śliwa

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany coach rodzicielski.

Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży
 • Coachingu rodzicielskim oraz konsultacjach dla rodzin
 • Psychoterapii uzależnieńUkończyłam:

 • 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowującą do prowadzenia psychoterapii
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - przygotowujące do pracy grupowej z młodzieżą
 • Specjalistyczne dwuletnie szkolenie w zakresie terapii uzależnień w Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii - przygotowujące do prowadzenia psychoterapii uzależnień
 • Specjalistyczny Kurs Coachingu Rodzicielskiego-przygotowujące do pracy jako coach rodzicielski
 • Studia doktoranckie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim - aktualnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim

o sobie:

Od 10 lat pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuję się w pracy z pacjentami zgłaszającymi się z takimi problemami m.in. jak: zaburzenia nastroju (w tym depresja), trudności w relacjach międzyludzkich (w tym kryzysy w związkach), kryzysy życiowe (związane z trudnymi wydarzeniami), trudności wychowawcze, stres w życiu zawodowym i osobistym oraz w wielu innych trudnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Od 2005 zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych, rodzinami osób uzależnionych, z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami doświadczającymi przemocy oraz znajdującymi się w sytuacji kryzysu. Pracowałam także w środowisku biznesowym jako trener oraz prowadziłam liczne szkolenia i zajęcia dydaktyczne dla studentów na wrocławskich uczelniach wyższych.

Na co dzień prowadzę coaching rodzicielski w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy zapewniam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, które w trakcie terapii daje możliwość swobodnej pracy nad zgłaszanymi problemami. Zapewniam także dyskrecję i gwarancję zachowania tajemnicy zawodowej.

Jestem założycielką Pracowni Psychoterapii Nanovo. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, a także autorką kilku publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Współpracuje jako specjalista w dziedzinie coachingu rodzicielskiego i praktycznej psychologii wychowania (Magazyn SuperMama, Magazyn Aktywnej Mamy DaDa).

Gabriela Lewicka-Śliwa - ZnanyLekarz.pl
Kacper Listwan

Kacper Listwan

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji


Specjalizuję się w:

 • Psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży
 • Psychoterapii grupowejUkończyłem:

 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie WrocławskimW trakcie:

 • Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (IV rok)
 • Studiów na kierunku Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (II rok)

o sobie:

Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą, ukończyłem studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Warsztatu pracy nauczyłem się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, renomowanym ośrodku psychoterapeutycznym i szkoleniowym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, socjoterapię oraz udzielam konsultacji osobom z przejściowymi trudnościami w życiu.

W swojej pracy terapeutycznej specjalizuję się w takich zaburzeniach jak: depresja, nerwica, zaburzenia osobowości, przewlekły stres czy trudności w budowaniu lub utrzymaniu relacji z innymi. Specjalizuję się także w pomocy psychoterapeutycznej osobom nieheteroseksualnym.

Przestrzegam zasad kodeksu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, do którego należę. Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną oraz zachowuję pełną dyskrecję i tajemnicę zawodową.

Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Posiadam również doświadczenie w obszarze edukacji wyższej

Kacper Listwan - ZnanyLekarz.pl
Marita Woźny

Marita Woźny

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny


Specjalizuję się w:

 • Terapii i diagnozy dzieci i młodzieży
 • Psychoterapii rodzin, par
 • Konsultacjach dla rodziców
Posiadam kwalifikacje tłumacza i wykładowcy języka migowego, oferuję również spotkania dla osób niesłyszących.


Ukończyłam:

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • 4-letnie szkolenie w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego – terapia Gestalt
 • Terapię Poznawczo-Behawioralną dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie
 • III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie
 • Roczne Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
 • Kursy kwalifikacyjne z zakresu Systemu Językowo Migowego (KSS-1,KSS-2,KSS-3, kurs „W”), a także Polskiego Języka Migowego (A0,A1)W trakcie:

 • 4-letniej szkoły z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych

o sobie:

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z całymi rodzinami.

W pracy terapeutycznej z rodzinami specjalizuję się w trudnościach w relacjach rodzinnych, komunikacji między członkami rodziny, konfliktach małżeńskich, kryzysach życiowy (np. śmierć, żałobę, rozwód, utratę pracy) i nie radzących sobie ze skutkami zachodzących zmian.

W pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą specjalizuję się w takich problemach jak: radzenie sobie z lękiem lub agresją, zaburzenia nastroju (w tym depresją), autyzm i zespół Aspergera (w tym terapia, diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju oraz trening umiejętności społecznych), trudności wynikające ze straty bliskiej osoby (żałoba), choroby, rozwód, separacja rodziców, pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, nadpobudliwość, myśli samobójcze i samouszkodzenia, trudności w kontaktach z innymi, niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, opóźnienie rozwoju.

Prowadzę także konsultacje wychowawczo-rodzinne proponowane rodzicom w przypadku problemów i trudności wychowawczych w relacji rodzic-dziecko.

Dodatkowo wykonuję diagnozy m.in. potencjału intelektualnego, cech osobowości, zaburzeń i odchyleń rozwojowych, w tym szczególnie autyzmu i Zespołu Aspergera oraz wystawiam opinię po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Marita Woźny - ZnanyLekarz.pl

OFERTA

W Pracowni Psychoterapii Nanovo oferujemy psychoterapię indywidualną i terapię par prowadzoną w nurcie psychodynamicznym. Naszą pomoc terapeutyczną kierujemy do osób dorosłych i młodzieży. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia odżywiania, uzależnienia.

Prowadzimy także coaching rodzicielski oraz warsztaty z umiejętności wychowawczych dedykowane rodzicom (Jak pielęgnować wewnętrzne szczęście dziecka?).

Psychoterapia psychodynamiczna


Terapia psychodynamiczna ma na celu odsłonięcie pacjentowi tych obszarów, które są dla niego istotne z punktu widzenia zgłaszanego problemu, ale nieświadome i niedostępne. Psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana praktycznie w każdego rodzaju problemie, choć szczególnie w tych przypadkach, w których wymagana jest zmiana wewnętrznych, nieświadomych schematów. Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Coaching rodzicielski


Coaching rodzicielski prowadzony w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach SFA jest to krótkoterminowa metoda pracy, dedykowana rodzicom dzieci w każdym wieku. Metoda coachingu rodzicielskiego skoncentrowana jest na zasobach rodziców i umożliwia wypracowanie realnej i satysfakcjonującej zmiany w relacji z dzieckiem. Proces coachingowy zwykle obejmuje kilka spotkań, w trakcie których realizowane są cele, które zostały ustalone na pierwszych spotkaniach z coachem. Dzięki coachingowi rodzice zdobywają możliwość wzmocnienia się w roli rodzica, a jednocześnie odzyskania poczucia satysfakcji płynącej w relacji z dzieckiem.

POLECAMY
Rola rodziców we wzmacnianiu naturalnej chęci poszukiwania pasji przez dziecko.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Aby dziecko mogło poszukiwać swoich pasji przede wszystkim potrzebuje czuć się ważne dla rodziców, bezpieczne i kochane. Tylko w takich warunkach będzie miało szansę na znalezienie motywacji do poszukiwań i rozwijania swoich zainteresowań.

Przeczytaj cały artykuł


Swoboda czy kontrola - czyli jak prawidłowo wspierać samodzielność u dziecka.

Autor: Gabriela Lewicka-Śliwa

Dzieci posiadają naturalną potrzebę eksperymentowania, poznawania i eksplorowania otaczającego świata. Zadaniem rodzica jest wspieranie kolejnych kroków samodzielności dziecka, które są nierozerwalnie związane z doświadczaniem i działaniem.

Przeczytaj cały artykuł

AKTUALNOŚCI

Pracownia Psychoterapii Nanovo Partnerem Miesiąca Rodziny we Wrocławiu.


Dowiedz się więcejZapraszamy do współpracy w Pracowni Psychoterapii Nanovo


Dowiedz się więcejCENNIK100 zł

Konsultacja
psychologiczna

(50 min)

100 zł

Psychoterapia indywidualna
młodzieży i osób dorosłych

(50 min)

120 zł

Terapia
par i małżeństw

(60 min)

100 zł

Coaching
rodzicielski

(60 min)
100 zł

Psychoterapia
dzieci

(45 min)

150 zł

Terapia
rodzin

(60 min)


KONTAKT

Pracownia Psychoterapii Nanovo
Gabriela Lewicka-Śliwa

ul. Kwiska 5/7
54-210 Wrocław
gabinet 422 (IV piętro)

rejestracja: (71) 773-81-76, 691-552-445

e-mail: g.sliwa.nanovo@gmail.com

Pracownia Psychoterapii Nanovo

NAPISZ DO NAS